• Werkzoekend: Nee
 • Zichtbaarheid: Openbaar
 • Delen:

Persoonlijk


Qua persoonlijkheid ben ik flexibel, resultaat- en mensgericht gecombineerd met goede communicatieve vaardigheden, creatief, kostenbewust, pro-actief, oplossend vermogen, stressbestendig, assertief en…

Persoonlijk

Qua persoonlijkheid ben ik flexibel, resultaat- en mensgericht gecombineerd met goede communicatieve vaardigheden, creatief, kostenbewust, pro-actief, oplossend vermogen, stressbestendig, assertief en vriendelijk met gevoel voor humor.

Lees meer
Stimuleer je carrière, volg je passie, blijf leren!

Werkervaring

2018 - heden
Mens+/Mens+Werk en Eindhoven.works
Partner
- HR advisering voor het MKB op het gebied van strategische, tactische en operationele vraagstukken binnen de kaders van in-, door- en uitstroom

2015 – heden
Dutch Valour Company
Interim HR-Manager/Sr. HR Business Partner
• Verzorgen van 2de spoortrajecten
• Ondersteunen van W&S-trajecten
• Trainingen verzorgen in het kader van presentatietechnieken en klantbenadering, preventiemedewerker en de AVG
• Functiebeschrijvingen en –gebouw opstellen
• HR-advisering op maat ten behoeve van het MKB
• Dossiervorming en verzuimbegeleiding


Augustus – augustus 2017
TABB Interior Systems B.V.
Organisatie manager (interim)
• Verantwoordelijk voor structureren en coordineren van de operationele organisatie in samenspraak met R&D- en planningsmanager
• Leidinggeven, functioneel aan 20 productiemedewerkers
• Zorgdragen voor een kwantitatief en kwalitatief optimale en gemotiveerde bezetting, zodanig dat de activiteiten zo effectief en efficient mogelijk worden uitgevoerd
• Leveren van betrouwbare en tijdige rapportages aan de directies op basis van vooraf opgestelde KPI’s
• Motiveren, begeleiden, ondersteunen en coachen van middenkader en uitvoerend personeel dat vastgestelde rendementen van de organisatie worden behaald
• Verbeteren van processen en identificeren van risico’s dat een algemeen kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn wordt ontwikkeld en de arbeidsomstandigheden worden verbeterd
• Ondersteunen van P&O-er bij operationele- en tactische werkzaamheden2016 – augustus 2016
TABB Interior Systems B.V.
Organisatie adviseur (interim)
• Adviseren en ondersteunen van directie en (lijn)management bij onder andere de productie van exclusieve panelen voor treinstellen.2015 – 2016
ProfCore Group B.V.
HR Manager (interim)
• Verantwoordelijk voor formuleren, ontwikkelen en implementeren van het HR-beleid
• Leidinggeven, functioneel aan 3 P&O-ers en 2 Recruiters
• Adviseren en ondersteunen van directie en (lijn)management van de BV’s bij de implementatie en uitvoering van het HR-beleid op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaarden, in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim(begeleiding),toepassing van HR-instrumenten en herinrichting van de organisatie d.m.v. project duurzame inzetbaarheid
• Initiëren en uitvoeren van projecten en acties die bijdragen aan het verder optimaliseren van de totale organisatie en de kwaliteit van het personeel
• Voeren van CAO-onderhandelingen
• Opzetten van een HR Dashboard, KAM Handboek en Management Developmentprogramma
• Lid van het MT, lid van LWV en BZW, Focusgroep Arbeidsmarktcommunicatie en initiatiefgroep opzet RWB (Regionaal Werkbedrijf – regio Limburg2007 – september 2014
Ballast Nedam Infra B.V. - Nieuwegein
HR Business Partner Ballast Nedam Funderingstechnieken B.V. en Gebr. van Leeuwen Harmelen B.V. (200 pers)
• Verantwoordelijk voor het medeformuleren, ontwikkelen en implementeren van het HR-beleid binnen de toegewezen business units en in samenspraak met de BU-directie en managementteam
• Leidinggeven, functioneel aan 2 HR-medewerksters met daarbij wekelijkse afstemming over HR-gerelateerde zaken (contracten, ziekteverzuim, OVT, correspondentie e.d.)
• Adviseren en ondersteunen van directie en (lijn)management van de BU’s bij de implementatie en uitvoering van het HR-beleid op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaarden, in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim(begeleiding)/casemanagement, toepassing van HR-instrumenten en herinrichting van de organisatie, begeleiden van arbeidsjuridische vraagstukken, werving& selectie en opleiding/vorming/training
• Begeleiden van een trajecten op het gebied van harmonisaties en reorganisaties
• Initiëren en uitvoeren van projecten en acties die bijdragen aan het verder optimaliseren van de totale organisatie en de kwaliteit van het personeel (waaronder jaarlijkse bijeenkomst in het kader van veiligheidsbewustzijn, duurzaamheid, arbeidsmarktcommunicatie, Talent- en Competentiemanagement)
• Ondersteunen van de BU-directeuren o.a. in hun rol als bestuurder binnen de O.R.
• Opstellen van HR-rapportages t.b.v. kwartaal, halfjaar en jaarverslagen op basis van KPI’s
• Rapporteren aan de Directeur HR
• Lid van het MT van de BU’s2000 - 2006
BAM Civiel B.V. - Gouda
HR Business Partner BAM Civiel Zuid-West, BAM Betontechnieken en BAM Grondtechniek (260 pers)
• Draag actieve zorg voor mede formuleren, ontwikkelen en implementeren van HR-beleidsdoelstellingen binnen de business-units en signaleert de behoeften om zo de gestelde doelen te behalen/realiseren
• Leidinggeven, functioneel aan 2 HR-medewerksters
• Adviseren en ondersteunen van directie en management van de BU’s bij het uitvoeren van het HR-beleid zoals arbeidsvoorwaarden, coaching, in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim, toepassing van HR-instrumenten (o.a. Talent Management en Management Development) en inrichting van de organisatie
• Begeleiden van reorganisaties en overnames (van medewerkers)
• Initiëren en uitvoeren van projecten en acties die bijdragen aan het verder optimaliseren van de totale organisatie en de kwaliteit van het personeel gerelateerd aan de financiële haalbaarheid
• Ondersteunen van de BU-directeuren o.a. in hun taken als bestuurder van de O.R.
• Opstellen van HR-rapportages t.b.v. kwartaal, halfjaar en jaarverslagen
• Rapporteren aan en samenwerken met de Directeur HR
• Ondersteunend lid van het MT van de BU’s
• Casemanager bij het te voeren verzuimbeleid1999 t/m 2000
Robert Bosch B.V. - Hoofddorp
HR Manager Nederland (230 pers)
• Verantwoordelijk voor operationele, beleidsvoorbereidende- en beleidsontwikkelende HRM-activiteiten voor de Business-Units Gereedschappen, Automaterialen, Automatiseringstechnieken, Thermotechnieken, Mobiele Communicatie en het project Integrale Veiligheidszorg Koninklijke Landmacht te Schaarsbergen (ongeveer 200 personeelsleden)
• Leidinggeven, functioneel aan 2 HR-medewerkers
• Daarnaast eind- en budgetverantwoordelijke op het gebied van Recruitment, Arbo en Opleiding/Vorming/ Training
• In verband met Benelux-karakter van de organisatie ook ingezet in projectteams en had de beschikking over secretariële ondersteuning. Eén van de activiteiten was om een nieuw wervingsbeleid vorm te geven binnen de organisatie
• Als Arbo-coördinator lid geweest van de Arbo-commissie1993 - 1999
Diamantgroep - Tilburg
Personeelsconsulent
• Verantwoordelijk voor operationele- en beleidsvoorbereidende P&O-activiteiten ten behoeve van 100 personeelsleden, gericht op personeelsbegeleiding, in-, door- en uitstroom, mobiliteit, trajectbemiddeling, Arbo, verzuimbegeleiding, acquisitie, projectmanagement, loopbaanbegeleiding, Opleiding/Vorming/Training, prijsonderhandeling met relaties, advisering van klanten over personeelsvraagstukken en het vertalen van wensen en behoeften in praktische adviezen en concrete plannen
• Lid geweest van projectgroepen Personeels- en Managementinformatiesystemen (Imwin, ProWerk) en Arbo-commissie1991 - 1993
Dienst Algemeen Welzijn, afdeling Oost - Helmond
Arbeidsconsulent
• Verantwoordelijk voor de toeleiding van personen welke een ABW-uitkering genieten en tot de doelgroep van > 3 jaar werkloos zijn behoren, waarbij de accenten liggen op begeleiding, bemiddeling, opleiding en scholing en contacten met externe partijen in deze markt
• Een doorlopende caseload van ongeveer 200 kandidaten1989 - 1991
Suurland Holding B.V. - Eindhoven
Personeelsfunctionaris/Manager After Sales (140 pers)
• Verantwoordelijk voor operationele P&O-activiteiten ten behoeve van 160 personeelsleden gericht op werving & selectie, introduktie, begeleiding, personeelsplanning, toepassing arbeidsvoorwaarden, verzuimbegeleiding, advisering en ondersteuning management en directie
• Tevens verantwoordelijk voor after sales-activiteiten gericht op afhandeling van klachten voorkomende uit geleverde produkten, waarbij contacten onderhoudende met debiteuren, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en advocatenkantoor1988 - 1989
Philips Components - Eindhoven
Personeelsfunctionaris
• Verantwoordelijk voor alle operationele P & O-activiteiten ten behoeve 160 personeelsleden voor de Business-Unit Printed Circuit Boards, waaronder werving & selectie, introduktie, begeleiding, verzuimbegeleiding, opleiding/vorming/training, ondersteuning bij outplacementtrajecten en mobiliteit
• Lid van het Operationeel Management Team1988 - 1988
Camp Winnebago, Fayette Maine (U.S.A.)
Counselor Sports
• Het geven van sportinstructies aan Amerikaanse jeugd in de leeftijd van 10 – 17 jaar op het gebied van voetbal en tennis
• Verantwoordelijk voor de directe begeleiding van deze jeugd in de leeftijd van 10-11 jaar


1987 - 1988
Werkzaam geweest via uitzendbureaus als administratief medewerker bij E.P.Z. en D.A.F.-Trucks te Eindhoven

Werkervaring

2018 - heden
Mens+/Mens+Werk en Eindhoven.works
Partner
- HR advisering voor het MKB op het gebied van strategische, tactische en operationele vraagstukken binnen de kaders van in-, door- en uitstroom

2015 – heden
Dutch Valour Company
Interim HR-Manager/Sr. HR Business Partner
• Verzorgen van 2de spoortrajecten
• Ondersteunen van W&S-trajecten
• Trainingen verzorgen in het kader van presentatietechnieken en klantbenadering, preventiemedewerker en de AVG
• Functiebeschrijvingen en –gebouw opstellen
• HR-advisering op maat ten behoeve van het MKB
• Dossiervorming en verzuimbegeleiding


Augustus – augustus 2017
TABB Interior Systems B.V.
Organisatie manager (interim)
• Verantwoordelijk voor structureren en coordineren van de operationele organisatie in samenspraak met R&D- en planningsmanager
• Leidinggeven, functioneel aan 20 productiemedewerkers
• Zorgdragen voor een kwantitatief en kwalitatief optimale en gemotiveerde bezetting, zodanig dat de activiteiten zo effectief en efficient mogelijk worden uitgevoerd
• Leveren van betrouwbare en tijdige rapportages aan de directies op basis van vooraf opgestelde KPI’s
• Motiveren, begeleiden, ondersteunen en coachen van middenkader en uitvoerend personeel dat vastgestelde rendementen van de organisatie worden behaald
• Verbeteren van processen en identificeren van risico’s dat een algemeen kwaliteits- en veiligheidsbewustzijn wordt ontwikkeld en de arbeidsomstandigheden worden verbeterd
• Ondersteunen van P&O-er bij operationele- en tactische werkzaamheden2016 – augustus 2016
TABB Interior Systems B.V.
Organisatie adviseur (interim)
• Adviseren en ondersteunen van directie en (lijn)management bij onder andere de productie van exclusieve panelen voor treinstellen.2015 – 2016
ProfCore Group B.V.
HR Manager (interim)
• Verantwoordelijk voor formuleren, ontwikkelen en implementeren van het HR-beleid
• Leidinggeven, functioneel aan 3 P&O-ers en 2 Recruiters
• Adviseren en ondersteunen van directie en (lijn)management van de BV’s bij de implementatie en uitvoering van het HR-beleid op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaarden, in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim(begeleiding),toepassing van HR-instrumenten en herinrichting van de organisatie d.m.v. project duurzame inzetbaarheid
• Initiëren en uitvoeren van projecten en acties die bijdragen aan het verder optimaliseren van de totale organisatie en de kwaliteit van het personeel
• Voeren van CAO-onderhandelingen
• Opzetten van een HR Dashboard, KAM Handboek en Management Developmentprogramma
• Lid van het MT, lid van LWV en BZW, Focusgroep Arbeidsmarktcommunicatie en initiatiefgroep opzet RWB (Regionaal Werkbedrijf – regio Limburg2007 – september 2014
Ballast Nedam Infra B.V. - Nieuwegein
HR Business Partner Ballast Nedam Funderingstechnieken B.V. en Gebr. van Leeuwen Harmelen B.V. (200 pers)
• Verantwoordelijk voor het medeformuleren, ontwikkelen en implementeren van het HR-beleid binnen de toegewezen business units en in samenspraak met de BU-directie en managementteam
• Leidinggeven, functioneel aan 2 HR-medewerksters met daarbij wekelijkse afstemming over HR-gerelateerde zaken (contracten, ziekteverzuim, OVT, correspondentie e.d.)
• Adviseren en ondersteunen van directie en (lijn)management van de BU’s bij de implementatie en uitvoering van het HR-beleid op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaarden, in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim(begeleiding)/casemanagement, toepassing van HR-instrumenten en herinrichting van de organisatie, begeleiden van arbeidsjuridische vraagstukken, werving& selectie en opleiding/vorming/training
• Begeleiden van een trajecten op het gebied van harmonisaties en reorganisaties
• Initiëren en uitvoeren van projecten en acties die bijdragen aan het verder optimaliseren van de totale organisatie en de kwaliteit van het personeel (waaronder jaarlijkse bijeenkomst in het kader van veiligheidsbewustzijn, duurzaamheid, arbeidsmarktcommunicatie, Talent- en Competentiemanagement)
• Ondersteunen van de BU-directeuren o.a. in hun rol als bestuurder binnen de O.R.
• Opstellen van HR-rapportages t.b.v. kwartaal, halfjaar en jaarverslagen op basis van KPI’s
• Rapporteren aan de Directeur HR
• Lid van het MT van de BU’s2000 - 2006
BAM Civiel B.V. - Gouda
HR Business Partner BAM Civiel Zuid-West, BAM Betontechnieken en BAM Grondtechniek (260 pers)
• Draag actieve zorg voor mede formuleren, ontwikkelen en implementeren van HR-beleidsdoelstellingen binnen de business-units en signaleert de behoeften om zo de gestelde doelen te behalen/realiseren
• Leidinggeven, functioneel aan 2 HR-medewerksters
• Adviseren en ondersteunen van directie en management van de BU’s bij het uitvoeren van het HR-beleid zoals arbeidsvoorwaarden, coaching, in-, door- en uitstroom, ziekteverzuim, toepassing van HR-instrumenten (o.a. Talent Management en Management Development) en inrichting van de organisatie
• Begeleiden van reorganisaties en overnames (van medewerkers)
• Initiëren en uitvoeren van projecten en acties die bijdragen aan het verder optimaliseren van de totale organisatie en de kwaliteit van het personeel gerelateerd aan de financiële haalbaarheid
• Ondersteunen van de BU-directeuren o.a. in hun taken als bestuurder van de O.R.
• Opstellen van HR-rapportages t.b.v. kwartaal, halfjaar en jaarverslagen
• Rapporteren aan en samenwerken met de Directeur HR
• Ondersteunend lid van het MT van de BU’s
• Casemanager bij het te voeren verzuimbeleid1999 t/m 2000
Robert Bosch B.V. - Hoofddorp
HR Manager Nederland (230 pers)
• Verantwoordelijk voor operationele, beleidsvoorbereidende- en beleidsontwikkelende HRM-activiteiten voor de Business-Units Gereedschappen, Automaterialen, Automatiseringstechnieken, Thermotechnieken, Mobiele Communicatie en het project Integrale Veiligheidszorg Koninklijke Landmacht te Schaarsbergen (ongeveer 200 personeelsleden)
• Leidinggeven, functioneel aan 2 HR-medewerkers
• Daarnaast eind- en budgetverantwoordelijke op het gebied van Recruitment, Arbo en Opleiding/Vorming/ Training
• In verband met Benelux-karakter van de organisatie ook ingezet in projectteams en had de beschikking over secretariële ondersteuning. Eén van de activiteiten was om een nieuw wervingsbeleid vorm te geven binnen de organisatie
• Als Arbo-coördinator lid geweest van de Arbo-commissie1993 - 1999
Diamantgroep - Tilburg
Personeelsconsulent
• Verantwoordelijk voor operationele- en beleidsvoorbereidende P&O-activiteiten ten behoeve van 100 personeelsleden, gericht op personeelsbegeleiding, in-, door- en uitstroom, mobiliteit, trajectbemiddeling, Arbo, verzuimbegeleiding, acquisitie, projectmanagement, loopbaanbegeleiding, Opleiding/Vorming/Training, prijsonderhandeling met relaties, advisering van klanten over personeelsvraagstukken en het vertalen van wensen en behoeften in praktische adviezen en concrete plannen
• Lid geweest van projectgroepen Personeels- en Managementinformatiesystemen (Imwin, ProWerk) en Arbo-commissie1991 - 1993
Dienst Algemeen Welzijn, afdeling Oost - Helmond
Arbeidsconsulent
• Verantwoordelijk voor de toeleiding van personen welke een ABW-uitkering genieten en tot de doelgroep van > 3 jaar werkloos zijn behoren, waarbij de accenten liggen op begeleiding, bemiddeling, opleiding en scholing en contacten met externe partijen in deze markt
• Een doorlopende caseload van ongeveer 200 kandidaten1989 - 1991
Suurland Holding B.V. - Eindhoven
Personeelsfunctionaris/Manager After Sales (140 pers)
• Verantwoordelijk voor operationele P&O-activiteiten ten behoeve van 160 personeelsleden gericht op werving & selectie, introduktie, begeleiding, personeelsplanning, toepassing arbeidsvoorwaarden, verzuimbegeleiding, advisering en ondersteuning management en directie
• Tevens verantwoordelijk voor after sales-activiteiten gericht op afhandeling van klachten voorkomende uit geleverde produkten, waarbij contacten onderhoudende met debiteuren, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus en advocatenkantoor1988 - 1989
Philips Components - Eindhoven
Personeelsfunctionaris
• Verantwoordelijk voor alle operationele P & O-activiteiten ten behoeve 160 personeelsleden voor de Business-Unit Printed Circuit Boards, waaronder werving & selectie, introduktie, begeleiding, verzuimbegeleiding, opleiding/vorming/training, ondersteuning bij outplacementtrajecten en mobiliteit
• Lid van het Operationeel Management Team1988 - 1988
Camp Winnebago, Fayette Maine (U.S.A.)
Counselor Sports
• Het geven van sportinstructies aan Amerikaanse jeugd in de leeftijd van 10 – 17 jaar op het gebied van voetbal en tennis
• Verantwoordelijk voor de directe begeleiding van deze jeugd in de leeftijd van 10-11 jaar


1987 - 1988
Werkzaam geweest via uitzendbureaus als administratief medewerker bij E.P.Z. en D.A.F.-Trucks te Eindhoven

Software kennis

 • Linkedin
 • MS Word
 • Afas
 • Facebook
 • MS Powerpoint

Software kennis


 • Linkedin
 • MS Word
 • Afas
 • Facebook
 • MS Powerpoint
 • Wordpress
 • Instagram
Lees meer

Opleiding

1992 - 1993 : Post H.B.O.-opleiding Personeelsmanagement, Hogeschool Eindhoven
1989 - 1990 : Propedeuse Personeelswetenschappen, Katholieke Universiteit Tilburg
1983 - 1987 : H.B.O.-opleiding Personeelswerk, Hogeschool Eindhoven
1980 - 1983 : H.A.V.O., HAVO-top Eindhoven

Opleiding

1992 - 1993 : Post H.B.O.-opleiding Personeelsmanagement, Hogeschool Eindhoven
1989 - 1990 : Propedeuse Personeelswetenschappen, Katholieke Universiteit Tilburg
1983 - 1987 : H.B.O.-opleiding Personeelswerk, Hogeschool Eindhoven
1980 - 1983 : H.A.V.O., HAVO-top Eindhoven

Kerncompetenties

 • Aanpassingsvermogen
 • Omgang met details
 • Omgevingsbewustzijn
 • Onafhankelijkheid
 • Ontwikkelen medewerkers

Kerncompetenties


 • Aanpassingsvermogen
 • Omgang met details
 • Omgevingsbewustzijn
 • Onafhankelijkheid
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Organisatiegericht aansturen
 • Plannen en organiseren
 • Prioritering
 • Samenwerken
 • Snel schakelen
 • Stressbestendigheid
 • Timemanagement
 • Toewijding
 • Vasthoudendheid
 • Verandervermogen
 • Zelfinzicht
 • Netwerkvaardigheid
 • Motiveren
 • Ambitie
 • Anticiperen
 • Betrokkenheid
 • Creativiteit
 • Discipline
 • Durf
 • Zelfvertrouwen
 • Energie
 • Informatie-analyse
 • Mondelinge vaardigheid
 • Luisteren
 • Klantgerichtheid
 • Integriteit
 • Oordeelsvorming
 • Delegeren
 • Schriftelijke vaardigheid
 • Toekomstvisie
 • Initiatief nemen
 • Besluitvaardigheid
 • Overtuigingskracht
 • Probleemanalyse
 • Samenbindend leiderschap
Lees meer

Vaardigheden

 • Rijbewijs

  B - Personenauto, E - Aanhanger

 • Talenkennis (spreken)

  Duits (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Frans (Matig)

 • Talenkennis (schrijven)

  Duits (Uitstekend), Nederlands (Uitstekend), Engels (Goed), Frans (Matig)

Hobby's & interesses

Sporten (voetbal, tennis), muziek (percussive, drums)

Hobby's & interesses

Sporten (voetbal, tennis), muziek (percussive, drums)

Mijn actuele situatie

Mijn werkgebieden

Klik om de werkgebieden van Corné Buijs te bekijken

Mijn documenten